TherabPro

Veel therapeuten ervaren het als omslachtig om de gegevens van de cliënten en de anamneses bij te houden. Facturen worden vaak op een stapeltje bewaard om ze vervolgens als pakket bij de boekhouder aan te leveren. De nabewerking die de boekhouder daarna uitvoert, blijkt in veel gevallen een kostbare zaak.
SoftwarePartners Zuid bv heeft een patiënten volgsysteem ontwikkeld waarmee u eenvoudig uw volledige administratie kunt voeren. Dit programma heet TherabPro, wat een afkorting is van Therapeuten Anamnese en Boekhoud Programma. Cliëntgegevens, anamneses, afspraken, behandelingen, foto’s, facturen en boekhoudkundige overzichten worden samen gebracht binnen TherabPro.

het patiënten volgsysteem TherabPro kent de onderstaande onderdelen:

 • Cliëntenbeheer
 • Anamneses en behandelverslagen
 • Foto koppeling
 • Agendabeheer met koppeling naar cliëntenadministratie
 • Facturatie met persoonlijke standaard factuurregels en een eigen layout
 • Kosten en opbrengsten boekingen met eigen grootboekrekeningschema
 • Reiskosten berekening en boeking
 • Boekhoudkundige rapportages (BTW, grootboek en openstaande facturen)
 • Kassaldo telling
 • Toegangsbeperking door middel van een wachtwoord

Bekijk een demonstratievideo:

Systeemeisen:

 • TherabPro kan geïnstalleerd worden op Windows 10, Windows 8 en Windows 7.
 • Om TherabPro optimaal te kunnen gebruiken adviseren wij een resolutie van minimaal 1280 x 768 pixels.

Kosten, onderhoud en ondersteuning:

 • De éénmalige licentiekosten van TherabPro bedragen € 350,– exclusief BTW.
 • Aan TherabPro is geen onderhoudsovereenkomst verbonden.
 • TherabPro beschikt over een uitgebreide help functie die gestart kan worden vanuit ieder scherm in het programma.
 • Gebruikersvragen waarbij de helpfunctie onverhoopt ontoereikend zou zijn, kunnen per e-mail gesteld worden.
 • Voor telefonische ondersteuning worden kosten in rekening gebracht: € 20,– exclusief BTW per startend kwartier.
 • Voor het toezenden van een nieuwe installatie USB-stick bij een vergeten wachtwoord of een aangepaste licentienaam worden kosten in rekening gebracht: € 50,– exclusief BTW.
 • Op de aanschaf van TherabPro zijn onze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Bekijk hier de schermafbeeldingen van TherabPro